Overzicht 2020

Gepubliceerd op 6 januari 2021 om 13:38

2020... Wat een jaar! Maar we bleven met volle moed doorwerken om zoveel mogelijk dieren in nood te kunnen helpen. Daarom een kleine samenvatting van ons 2020!

Een jaar vol bloed zweet en tranen.. Makkelijke, moeilijke en soms bijna onmogelijke interventies! Maar toch gingen we voor de volle 100% bij elke oproep!

Een paar interventies die ons zeker bijbleven waren bijvoorbeeld een wallaby die we in een tuin gingen vangen met de Politie LRH in Hasselt.. Wilde eenden die in het centrum Tienen broeden op een dak om erna met de kuikens van het dak te springen en zo de Wolmarkt op stelten te zetten.. Een oproep van de politiezone Druivenstreek voor 12 Canadese ganzen beschoten met een loodjes geweer.. Een huisgekko meegereisd uit een container uit Azië.. En ga zo maar door!

 

Maar wat zijn de totaal cijfers.......

We reden dit jaar maar liefst 1909 interventies! Waarvan 172 voor kadavers. Van de kadavers werden er 138 voor de Stad Sint-Truiden opgehaald. De rest voor de Gemeente Gingelom en de Gemeente Nieuwerkerken

die eveneens in de loop van het jaar een contract afsloten voor het ophalen van kadavers op de openbare weg.

 

We haalden dit jaar 165 diersoorten op. De 5 meest opgehaalde dieren zijn:1. Bosduif 283x2. Egel 259x3. Wilde eend 136x4. Turkse Tortelduif 89x5. Ree 85x

In totaal werden er 2438 dieren opgehaald gaande van een egel en duif tot een ree of vos maar ook gaven we bijstand aan de politiezones voor loslopende paarden,ezels of koeien!

Ook hadden we enkele speciale gasten die we mochten ophalen zoals een dodaar, een eikelmuis, een kneu, een tafeleend, 2 velduilen en een smelleken!

We willen nog even de Lokale Politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken bedanken voor de fijne samenwerkingen afgelopen jaar! Eveneens de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor hun bijstand als we die nodig hebben! En natuurlijk mogen we de mensen van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek niet vergeten voor hun dagelijkse inzet jaar in jaar uit voor het oplappen en verzorgen van de dieren die wij en nog vele anderen binnenbrengen!

 

Bedankt ook aan alle volgers die al lid zijn, de mensen die aankopen doen op onze webshop,... En ook nogmaals een grote dank je wel aan onze Vrijwilligers! Want zonder hen zou dit aantal interventies onmogelijk zijn!

Hup 2021 in met volle moed!