Aalscholver in Leuven

Gepubliceerd op 12 maart 2020 om 11:46

We kregen een telefoontje binnen voor een gekwetste vogel op de vaart in Leuven. Aangezien de vogel er al 2 dagen zat en op een doorgestuurd filmpje duidelijk was dat hij hulp nodig had door een zware vleugelbreuk gingen we eens een kijkje nemen. Het werd al snel duidelijk dat het om een Aalscholver ging die verzwakt was, maar niet zwak genoeg om ontsnappingspogingen te ondernemen. Dus uiteindelijk riepen we de hulp in van de brandweer van Leuven. Deze kwamen ter plaatse met een bootje en zo konden we de aalscholver snel te stekken krijgen. 

We brachten hem over naar het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen waar jammer genoeg euthanasie het gevolg was door de zware vleugelbreuk.